เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP080015 สังกัดงานยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์

3 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP080015 สังกัดงานยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) (การพิจารณาต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน)
สมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 110

แกลลอรี่