วิศวฯ มช. จัดบรรยายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

1 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการบรรยาย หัวข้อ สิ่งที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมพึงจะรู้ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีคณาจารย์จากสถาบันอื่น ๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ ข้อคิดแก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและก้าวสู่การเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่