ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2565 

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web/news_jobs.php

แกลลอรี่