บรรยากาศการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพื้นที่สำหรับรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 56 เพื่อให้บริการแก่ผู้ปกครองบัณฑิต และเป็นพื้นที่พักคอยบัณฑิต ณ ห้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
แกลลอรี่