ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการเขียนบทความในวารสารนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Expert views: Success story ในกิจกรรม “Road to Scopus #2”

24 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการเขียนบทความในวารสารนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Expert views: Success story ในกิจกรรม “Road to Scopus #2” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรูปแบบ Zoom Online เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565
 
แกลลอรี่