ผู้บริหาร CMUBS ร่วมผลักดันการใช้ระบบ CMU E-Document อย่างต่อเนื่อง

10 มกราคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 6 มกราคม 2566 ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดี และทีมงานจากงานบริหารทั่วไป จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และติดตามปัญหาจากการใช้งานระบบ CMU e-Document อย่างต่อเนื่อง หลังจากเริ่ม kick off เปลี่ยนแปลงระบบงานสารบรรณคณะ ฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่