8 สิ่งที่ควรทำหลังน้ำลด

7 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

1.ตรวจระบบไฟ
ก่อนการใช้งานต้องรอให้แห้งสนิทก่อน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
2.สำรวจความเสียหาย
สำรวจความเสียหายตัวโครงสร้างของบ้าน และบริเวณโดยรอบ
3.เตรียมก่อนล้าง
เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง รองเท้ายาง ฯลฯ
4.ดูแล ปรับปรุง ห้องครัว
ขัดล้างห้องครัวและทำความสะอาดเครื่องครัว กำจัดเชื้อรา
5.ลงมือล้างทำความสะอาด
ควรลงมือทันทีหลังน้ำลดจะช่วยให้ขจัดคราบสกปรกได้ง่าย
6.ดูแล ปรับปรุง ห้องส้วม
ในกรณีที่ส้วมเต็ม หรืออุดต้น
ให้ใช้น้ำหมักชีวภาพเทราด
ลงในคอห่าน หรือโถส้วม
7.ทำความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ควรซักให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง ก่อนนำมาใช้
8.คิดแยกขยะ (รีไซเคิลทั่วไป) ก่อนทิ้ง คัดแยกขยะประเภทที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เช่น โลหะ กระป๋อง เพื่อนำไปจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า


ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
# หลังน้ำลด # น้ำท่วม
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่