งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

7 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณประภากร วทานยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปีพ.ศ.2563 กรรมการอำนวยการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท A49 และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ 49 (49Group) เป็นผู้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดที่ดีแก่ผู้จบการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting
แกลลอรี่