คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับมอบครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงโรงเรือน Evaporative cooling system

12 พฤษภาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท ธนา พาวเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด โดย คุณณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงโรงเรือน Evaporative cooling system เป็นจำนวนเงิน 586,000.00 บาท ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ. ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนักวิจัยภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกัญชงเพื่อสกัดสารสำคัญและน้ำมันเมล็ดคุณภาพสูงระยะที่ 1: การปลูกทดสอบและเลือกพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมสำหรับผลิตช่อดอก เพื่อสกัดสารสำคัญ โดย อ. ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ และ ผศ. ดร.อภิรัฐ บัณฑิต นักวิจัยร่วม เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่