พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคมครบรอบ 39 ปี

26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคมครบรอบ 39 ปี ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยช่วงเช้ากำหนดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
แกลลอรี่