ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไรให้ยั่งยืน ร่วมหาคำตอบได้ในงานเสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์

11 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

       ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาดอยสุเทพครั้งที่ 6 (The 6th Doi Suthep Symposium) หัวข้อ “ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไร?.... ให้ยั่งยืน" ในรูปแบบออนไลน์ (Webinar)

จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 15, 22 และ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00-12:00 น. ซึ่งถือเป็นงานเสวนาครั้งใหญ่ประจำปีของศูนย์ฯ ที่จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานเสวนาดอยสุเทพในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 เพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมการเสวนาวิชาการได้ทุกที่อย่างปลอดภัย โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจป่าไฟไหม้บนดอยสุเทพ และถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายแง่มุมของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการด้านนิเวศวิทยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบที่ได้รับจากไฟไหม้ป่าดอยสุเทพ ตลอดจนระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการฟื้นฟูป่าดอยสุเทพแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาไฟไหม้ป่าดอยสุเทพที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบสูงต่อธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่มาทุกปีเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งป่าดอยสุเทพมีพื้นที่เสียหายจากไฟป่าทั้งหมด 43,278ไร่ คิดเป็น 26.91 % ของพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประมาณ 163,162 ไร่


ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาได้ฟรี!! ผ่านทาง Facebook Live ของเพจศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ มช. และแอปพลิเคชัน Zoom

ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง https://forms.gle/wcFW1znLmRvHpUQn8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ มช.

สอบถามข้อมูล โทร.053-941451-3 หรือ 084-6116345

แกลลอรี่