คณาจารย์ CMUBS ร่วมงานสัมมนา ISAME 2023 นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยร่วมกับ YUMOT

30 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาในงาน The International Symposium for Asian Management of Technology (MOT) Education (ISAME) ประจำปี 2023 ในรูปแบบออนไลน์ โดยรับฟังบรรยายหัวข้อ "Technology merger in advanced semiconductor market for DX/SDGs era - MOT perspective" จาก Prof. Kazuya Okamoto, Graduate School of Innovation and Technology Management (YUMOT) และหัวข้อ "Gamification in Business Education" จาก Mr. Jean-Francois of HEC Montr?al ในช่วงเช้า จากนั้น ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวทักทายสมาชิก Asia MOT Consortium (AMC) ผู้ร่วมสัมมนา จากนั้น ผศ.ดร.นิยตา กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้แทนคณะฯ นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยร่วมกับ YUMOT ภายใต้หัวข้อ “Patents Applications and Subsequent Financial Performance: Evidence from Japan” ในกิจกรรมช่วงบ่าย

สำหรับงาน ISAME จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันภายในกลุ่มสมาชิกของ AIC (Asia Innovation Center) โดยปีนี้ Graduate School of Innovation and Technology Management (YUMOT), Yamaguchi University เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งมีตัวแทนสมาชิกจาก Asia MOT Consortium (AMC) จาก 6 ประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย The University of Da Nang (Vietnam), Institute Teknologi Bandung (Indonesia), University Teknologi Malaysia (Malaysia), Universiti Teknoloki Mara (Malaysia), University of Kalaniya (Sri Lanka), Yamaguchi University (Japan) และ Chiang Mai University (Thailand)
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่