พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

23 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากภาคีเครือข่ายฯ รวม 4 ฝ่าย ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเมือง เมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่