พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันขงจื้อ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC Education

7 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ นายอิฏฐชัย จักรพิทักษ์ ผู้จัดการ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC Education เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเปิดโลกการเรียนการสอนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Metaverse อย่างเต็มรูปแบบเป็นที่แรก ให้เด็กไทยมีความสามารถทางภาษาจีนในระดับนานาชาติ (ระดับ YCT 4 และ HSK 4) เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรี ในประเทศจีน

ซึ่งกิจกรรมในวันงานได้มีพิธีเปิดโครงการ Meta YCT Lab โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 30 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ พร้อมทั้งเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนในห้องเรียน Meta YCT Lab โดยมีทีมงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เป็นผู้ตั้งค่าอุปกรณ์ Tablet และ VR พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานให้กับ นักเรียนและผู้ปกครอง
แกลลอรี่