การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

23 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริการและการจัดการองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ และองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ ตลอดจนการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรจาก 27 สถานศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่