คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562

6 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562 จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร-ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ChiangmaiNewsOnline เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1275923

ข่าวมุมเหนือ Cm Thainews https://www.cmthainews.com/archives/7039
แกลลอรี่