CMUBS ใส่ใจสุขภาพคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ป้องกันโรคระบาดจากยุง

22 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าฉีดพ่นยากันยุงแบบละอองน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบและอาคารคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายและพาหะจากโรคชิคุนกุนยา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อรับบริการจากคณะฯ ให้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่