CAMT จัดกิจกรรมบรรยายแนวนโยบายด้านยุทธศาสตร์และ SWOT Analysis ประจำปี 2566

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

CAMT จัดกิจกรรมบรรยายแนวนโยบายด้านยุทธศาสตร์และ SWOT Analysis ประจำปี 2566 เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายแนวนโยบายด้านยุทธศาสตร์และ SWOT Analysis เพื่อพัฒนาองค์กรและสานสัมพันธ์บุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ อวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่