บุคลากรใหม่เข้าพบ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือน สิงหาคม 2565 เข้าแนะนำตัวต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณบดีได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

แกลลอรี่