คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา

15 มกราคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา
- ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
แกลลอรี่