ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม"

17 มิถุนายน 2563

สำนักบริการวิชาการ

การเขียนหนังสือราชการ & การเขียนรายงานการประชุมฯ ( รูปแบบของหนังสือราชการ เทคนิคการใช้ภาษาไทยที่ถกต้อง ข้อควรระวัง : Do&Don't การเขียนหนังสือราชการกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ณ์ที่ดีของหน่วยงาน เทคนิคการจดรายงานการประชุม และเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย)

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าฝึกอบรม "หลักสูตร หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม" ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,400 บาท (ค่าใช้จ่ายสามารถเบิกได้ตามระเบียบหน่วยงาน)

ดูรายละเอียด Course Outline เพิ่มเติมได้ที่ http://www.uniserv.cmu.ac.th หรือ สมัคร Online ได้ที่ https://forms.gle/9bUV8MVTCUj9MDF38 รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (รับจำนวนจำกัด)
แกลลอรี่