มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารควาย-วัว มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ เข้าพบปะหารือร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ รศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี และอ.น.สพ.ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล กรรมการบริหารมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารควาย-วัว มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อพุดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงควาย-วัว ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=69

แกลลอรี่