การจัดสวนในขวดแก้ว (Arch CMU Terrarium workshop)

22 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสวนในขวดแก้ว (Arch CMU Terrarium workshop)" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.วรงค์ วงศ์ลังกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสรรค์การจำลองระบบนิเวศแบบป่าฝนไว้ในขวดแก้ว ช่วยฝึกสมาธิและใช้เวลาทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกันในครอบครัว หลังจากฝึกปฏิบัติแล้วผู้เข้าร่วมอบรมได้รับผลงานกลับบ้านอีกด้วย
แกลลอรี่