คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้า 6 รางวัล จาก 4 ผลงาน ในงาน Seoul International Invention Fair ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

4 พฤศจิกายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์, รศ.ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ และ อ.ดร. ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณีคว้า 6 รางวัล จาก 4 ผลงาน ในงาน Seoul International Invention Fair ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งประกอบด้วย รางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัล: Gold Prize

ชื่อผลงาน: M-Zlex'" Innovation of Sexed Sorting Bull Sperm using Micromagnetic Coupled with Recombinant Antibody
รายละเอียด: M-Zlex is an innovative sperm sexing technique that separates Y-sperm from X-sperm using microbeads and recombinant antibodies. M-Zlex produced sperm with up to 82.65% X- sperm in the X-enriched fraction, high efficiency in separating Y-sperm from X-sperm, acceptable sperm quality, and reduces production costs
ชื่อทีมงาน: K. Sringarm, P. Rachtanapun, S. Hongsibsong, W.Pattanawong, K. Jantanasakulwong and M. Thongkham


รางวัล: Gold Prize

ชื่อผลงาน: Fabrication of Metal Oxide Nanoparticle-Coated Poly(vinyl chloride) Films by Sparking Process for Use As Ethylene Absorbers
รายละเอียด: Development of commercial poly (vinyl chloride) film was deposited with metal oxide nanoparticles which are titanium dioxide, aluminum oxide and copper aluminate by the spark process. The deposited film to be used as ethylene gas absorbing film for Hom Thong bananas. The film can absorb the ethylene gas of the banana without being stimulated by UV light. It can also extend the shelf life of bananas from 9 days to 15 days.
ชื่อทีมงาน: W. Punyodom, S. Photphroet, P. Rachtanapun, K. Jantanasakulwong and P. Singjai


รางวัล: Silver Prize และ รางวัล Distinguished Innovation Award From King Abdulaziz University

ชื่อผลงาน: Egg coating for extending shelf-life of fresh egg.
รายละเอียด: Novel egg coating are developed to extend shelf-life of fresh egg by cassava starch base. All materials are edible and environmentally friendly materials. It prolongs shelf-life of fresh egg (at 30oC for 4 weeks), weight loss and nutrition of egg. The water resistant, antimicrobial and gas control properties of coating materials are keys to prevent it.
ชื่อทีมงาน: K. Jantanasakulwong, P. Rachtanapun and N. Thajai


รางวัล: Bronze Prize และรางวัล Special Award From Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation

ชื่อผลงาน: “NanoPlas-Paper” Water Repellent Paper with Plasma Nanocoating
รายละเอียด: Kraft paper (KP) materials are low-cost packaging materials, used in different worldwide products. KP was modified with the sulfur hexafluoride (SF6) plasma, using different pressures, powers, and times to develop the KP feature into the water-repellent papers called “NanoPlas-Paper.”
ชื่อทีมงาน: P. Rachtanapun, D. Boonyawan, S. Thanakkasaranee, K. Jantanasakulwong, R. Auras, R. Panyathip and K. Gopinath
แกลลอรี่