ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบทุนสนับสนุนให้คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมือง วลาดิเมียร์ ประเทศรัสเซีย

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนให้คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. นำโดย อาจารย์จารี สุขบุญสังข์ อาจารย์อมรา สุขบุญสังข์ อาจารย์พงศกร สุขบุญสังข์ อาจารย์กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ และ อาจารย์บุษยมาลี ธีรัทธานนท์ และนักเรียน จำนวน 23 คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมือง วลาดิเมียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 6 - 14 กันยายน 2562 มูลค่า 20,000 บาท ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่