ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566

16 มกราคม 2567

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566 โดยกิจกรรม Lanna Workshop การประดิษฐ์โคมหูกระต่าย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ลาน F1 อาคารเรียนและอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่