บริการ CMUL Book Recommendations เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

12 มกราคม 2565

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุด เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ผ่านบริการ CMUL Book Recommendations ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/bookrecommend/

แกลลอรี่