วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 14 มิถุนายน 2565

16 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

"วันผู้บริจาคโลหิตโลก" จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2547 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก
โดยในปีนี้มีคำขวัญว่า “Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives – สามัคคี คือพลัง ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต”
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ปริมาณโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลมหาราชฯ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ด้วยโรคหัวใจ โรคตับ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ อุบัติเหตุชนิดรุนแรงและโรคเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่แตกเฉียบพลัน หรือการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญเช่น ตับ ไต การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผ่าตัดสมอง และผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ที่ต้องรับโลหิตเป็นประจำทุกเดือน
จึงทำให้มีปริมาณการใช้เลือดในแต่ละวันมากกว่า 120 ยูนิต แต่มีผู้มาบริจาคโลหิตในแต่ละวันเฉลี่ยเพียง 60 ราย จึงเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยเฉพาะหมู่เลือดโอ เพราะเป็นประชากรส่วนใหญ่ซึ่งผู้ป่วยบางรายจะใช้เลือดจำนวนหลายยูนิตในการรักษา
ด้วยเหตุดังกล่าว งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลมาบริจาคโลหิตที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ เวลา 8.30-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-5393-5624
สามารถจอดรถได้ที่ ด้านข้างอาคารศรีพัฒน์ ประตูทางเข้าฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์
บริจาคโลหิต ดีอย่างไร?
ในด้านของผู้ให้ จะได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ,ได้ทราบหมู่เลือดของตนเอง ,ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ,ผิวพรรณสดใสขึ้น ,กล้ามเนื้อแขน ขา แข็งแรง ,ได้ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี,ซี ,ร่างกายกระตุ้นไขกระดูก สร้างเม็ดเลือดแดง และสุขภาพดีขึ้น
ในด้านของผู้รับ จะได้รับการรักษาผู้ป่วย ทั้งในด้านของ ผู้ป่วยผ่าตัด ,ผู้ป่วยคลอดบุตรผิดปกติ ,ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ,ผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับโลหิต และทำให้มีโอกาสในการรอดชีวิต และ กลับมาเป็นผู้ให้ซ้ำ
ขอบคุณข้อมูลจาก : ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


เรียบเรียง : นางสาวธัญญลักษณ์ สดสวย
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#วันผู้บริจาคโลหิตโลก

แกลลอรี่