บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินติดตั้งห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

29 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 220,000 บาท จากคุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) สายงานปฏิบัติการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด เพื่อเป็นงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการติดตั้งห้องปลอดฝุ่น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการจัดสร้างห้องปลอดฝุ่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการปกป้องเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบาง จากอันตรายของฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างปลอดภัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่