ร่วมงานฉลองเทศกาล Diwali - The Festival of Lights

9 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานฉลองเทศกาล Diwali - The Festival of Lights ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ สถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงานดังกล่าว เทศกาล Diwali เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู และซิกข์ มีตำนานความเชื่อแตกต่างกันไป แต่มีจุดร่วมทางสัญลักษณ์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืด ความรู้เหนือความเขลา และความดีเหนือความชั่วร้าย ในทุกพื้นที่ที่มีคนอินเดียอาศัยอยู่ จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ คำว่า ดิวาลี (Diwali หรือ Divali) กร่อนมาจากคำว่า “ทีปวาลี” (Deepavali หรือ Dipavali) ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “แถวของตะเกียง” ซึ่งมาจากการจุดตะเกียงดินเล็กๆ จำนวนมากข้ามคืน ผู้คนจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ในรอบปีเพื่อรอรับพระนางลักษมี พระชายาของพระวิษณุ ที่เชื่อกันว่าจะมาเยี่ยมบ้านฮินดูชนในวันนี้ จะมีการจุดประทัดเพื่อขับไล่ความชั่วร้าย ผู้คนจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ แจกขนมหวาน ในหมู่สมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อเป็นสิริมงคล อีกด้วย
แกลลอรี่