รู้จักครูรัก(ษ์)ถิ่น ความหวัง (ที่ยั่งยืน) ของหมู่บ้าน

2 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รู้จักครูรัก(ษ์)ถิ่น ความหวัง (ที่ยั่งยืน) ของหมู่บ้าน

        “ผมมีเป้าหมายว่าหากจบการศึกษาแล้ว ผมจะกลับไปสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ที่พูดภาษาไทยไม่ได้ และจะพัฒนาหมู่บ้านของผมให้ดีขึ้น” ชนสิษฎ์ วชิรพงษ์พันธุ์ หนึ่งใน “ความหวังของหมู่บ้าน” คนนี้ มีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากรับราชการครู แต่ติดตรงที่ไม่มีเงินพอที่จะเรียนต่อ และความฝันนั้นคงไม่มีวันเป็นจริงได้ หากเขาจะเลือกใช้ชีวิตไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่การเข้าร่วมโครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น”

        ในหมู่บ้านของชนสิษฎ์หรือหมู่บ้านอีกหลายแห่งที่ห่างไกลจากความเจริญ จำนวนเด็กยากจน ในพื้นที่ 10 คน อาจมีเพียง 1 คนเท่านั้น ที่มีโอกาสเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะครอบครัวไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ สะท้อนว่าปัญหาความยากจนยังคงเป็นอุปสรรคอันดับต้น ๆ ที่ทำให้เด็กไทยหลายแสนคนต้องหลุดออกไปจากระบบการศึกษา และสูญเสียโอกาสที่ดีในอนาคตไปอย่างน่าเสียดาย

        นอกจากปัญหาเรื่องความยากจนแล้ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือ เด็กที่อยู่ในเมืองและ เด็กในชนบทมากมีความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาอย่างมาก ปัญหาเกิดจากการขาดแคลนครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครูมักจะไม่ใช่คนในพื้นที่ และมักจะขอโยกย้ายออกจากพื้นที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมากขึ้นไปอีก

       จากปัญหาหลัก ๆ 2 ข้อนี้เอง ทำให้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ริเริ่มโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นขึ้น โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ที่มีความพร้อมในการผลิตและพัฒนาครู เข้ามา ร่วมโครงการนี้ โดยมีเป้าหมายในการผลิตครูประถมให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ในชุมชนพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ด้วยการจัดสรรทุนเรียนครูให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพร้อมกลับไปเป็นครูเพื่อพัฒนาบ้านเกิด โดยเฉพาะในโรงเรียนประถมที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอย่างมากในขณะนี้ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพ และค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นจนจบการศึกษา และหลังจากจบการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นครูในพื้นที่ทันที

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/cz4Ig


.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG4 #CMUSDG10 #CMUSDG11
แกลลอรี่