ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

15 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันฯ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942086