1 – 4 มิถุนายนนี้ ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียนผู้แทนจากทั่วประเทศ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ คณะวิทยาศาสตร์

18 พฤษภาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

1 – 4 มิถุนายนนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียนผู้แทนจากทั่วประเทศ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18  ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เพื่อเฟ้นหาผู้แทนไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (Thailand Olympiad in Informatics) ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2565 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียบนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่
https://web.facebook.com/toi18.cmu
https://toi18.science.cmu.ac.th
#toi18cscmu

แกลลอรี่