กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส ครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส ครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
  • กิจกรรมตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
  • กิจกรรมบริจาคเลือดสำหรับสุนัข Blood Donation ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับสนับสนุนจาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก
 ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดียิ่งจากทุกหน่วยงาน ที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ ในอนาคตจะมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามและสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยนะคะ 
แกลลอรี่