คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก University of Buffalo ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 พฤศจิกายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Mr. Denis Tulttle นักวิจัยจาก University of Buffalo ซึ่งได้รับการอนุมัติทุนฟุลไบรท์ เพื่อทำการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “Impact of Occupational Therapy Intervention on Reported Familial Caregiver Burden” เป็นระยะเวลา 10 เดือน ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
แกลลอรี่