วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine)

30 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

ควรฉีดในสตรีที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ยังมีประโยชน์ในการฉีดกับสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

เมื่อฉีดครบ 3 เข็ม ไม่ต้องฉีดซ้ำเพราะภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน

เด็กหญิงและเด็กชาย 9-15 ปี : ฉีด 2 เข็ม

เข็มแรก และ เข็มที่ 2 เว้นระยะฉีด 6 เดือน หรือ 12 เดือน


• สำหรับเด็กผู้ชายจะช่วยป้องกันโรคหูดหงอนไก่
- ส่วนกลุ่มชายรักชาย จะลดการเกิดมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV เช่น มะเร็งทวารหนักได้ด้วย

อายุ 16-45 ปี : ฉีด 3 เข็ม

เข็มแรก และ เข็มที่ 2 เว้นระยะฉีด 2 เดือน เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 เดือน

แกลลอรี่