พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่

8 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีดับเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก พิธีตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ลงในคนโทและพิธีอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และขันน้ำสาครขึ้นขบวนรถมุ่งหน้าเดินทางไปศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และอัญเชิญไปประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องนิทรรศการถาวร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
            ภายหลังจากทุกจังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป


ภาพประกอบข่าว : CCARC และ กลุ่มช่างภาพรัฐพิธีจังหวัดเชียงใหม่
 

แกลลอรี่