ICDI ร่วมแสดงความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

19 มีนาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และอดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 โดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 20.00 น. และกำหนดการฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่