ตัวแทนหัวหน้าโครงการวิจัย ถวายรายงานโครงการวิจัยต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

24 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับงานวิจัยโครงการ"การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานจากศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ บ. พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Thailand Research Expo 2020 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่