ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ Workshop การสร้างหนังสือของตัวเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสำคัญในการเขียนหนังสือตำราเรื่อง ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนหนังสือวิชาการ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

19 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ Workshop การสร้างหนังสือของตัวเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสำคัญในการเขียนหนังสือตำราเรื่อง ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนหนังสือวิชาการ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=81

แกลลอรี่