ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่

4 มิถุนายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Consul General Jennifer A. Harhigh กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่