พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มช. กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน

21 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มช. กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีการมีความร่วมมือ และคุณไพศาล อุทัยยศ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
แกลลอรี่