ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Sheri Ross จาก University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา ในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566

2 ตุลาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Sheri Ross จาก Department of Companion Animals, Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา ในโอกาสให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Special Seminar and Workshop in Nephrology and Urology ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566 สำหรับเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมว พร้อมฝึกปฏิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสุนัขและแมว อันจะเป็นการเสริมศักยภาพการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับสัตว์ของหน่วยไตเทียม คลินิกโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ สัตวแพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องประชุม และหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=294 

แกลลอรี่