ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

21 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขยายระยะเวลาดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังแนบ

      ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานทั่วไป ห้อง 523 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็ปไชต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี http://www.camt.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5394-1807)