เขิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคทุนสนับสนุนนักศึกษา CMUBS ที่ขาดทุนทรัพย์ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

26 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ร่วมสร้างอนาคตต่อยอดโอกาสทางการศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพด้วยการบริจาคทุนสนับสนุนนักศึกษา CMUBS ที่ขาดทุนทรัพย์ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ผู้สนใจสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขบัญชี 667-2-19935-4
โดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งใบสำคัญรับเงินได้ที่
https://forms.gle/3XTL3C8Vunpc4iCz6

หรือบริจาคผ่านระบบ CMU E-Donation
ที่ลิงก์ https://donate.cmu.ac.th/home/foundation-home/15

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก https://www.cmubs.cmu.ac.th/cmubs-student/support/donation-for-cmubs/

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่