แจ้งปิดพื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 สำนักหอสมุด

25 ตุลาคม 2562

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด แจ้งปิดพื้นที่ให้บริการ ณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักหอสมุด กรณีผู้ใช้บริการต้องการนวนิยายและวารสาร โปรดติดต่อ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 สำนักหอสมุด 

แกลลอรี่