คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด TOP 10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านเทคโนฯ อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)

16 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบเกียรติบัตร ในโอกาสที่คณะติดอันดับ 1 ใน 10 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020 โดยสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ซึ่งความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน จำนวนทั้งสิ้น 7,720 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุก ๆ เสียงโหวต ที่ไว้วางใจเลือกเราเป็นหนึ่งในอันดับความนิยม เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเรามั่นใจว่าบัณฑิตที่จบจากคณะเราจะกลายเป็นผู้สร้างเทรนด์อาหารแห่งอนาคต

"Influencing a better future"
#ตราบใดที่มนุษย์ต้องกินอาหารเราเห็นโอกาส
#agrocmu
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่