ศูนย์การศึกษา มช. รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานช่าง วุฒิ ปวช. ๓ อัตรา

14 ตุลาคม 2564

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานช่าง วุฒิ ปวช. ๓ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๓๖๖, S๔๐๑๐๓๖๗ และ S๔๐๑๐๓๖๘ ปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ำประปา หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๔ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.hec.oop.cmu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๓ - ๕๕๓๑๗๗