คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท วันเฮลท์อินโนเวชั่น จำกัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียอย่างง่าย (สำหรับสัตว์) หรือ EasyBac แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

24 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.น.สพ. ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท วันเฮลท์อินโนเวชั่น จำกัด โดย คุณชบา เหล็กแก้ว กรรมการผู้จัดการ และ บริษัท ดีเคเอสเอช เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย สพ.ญ.กมลวรรณ ณ ลำพูน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อการพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียอย่างง่าย (สำหรับสัตว์) หรือ EasyBac แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยชุดตรวจดังกล่าวฯ ได้รับการวิจัยพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยหัวหน้าทีมวิจัย ศ.ดร.น.สพ. วิทยา สุริยาสถาพร อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ซึ่งต่อมาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนบ่มเพาะผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=261 

แกลลอรี่