คณบดีและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถานศึกษานำร่องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 61 โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่